Elgesio manieže taisyklės Previous item Elgesio su žirgais...

Elgesio manieže taisyklės

Pagrindiniai jodinėjimo manieže principai

1.  Joti manieže (aikštėje) galima tik nustatytomis figūromis, kadangi tai leidžia raiteliams iš anksto nuspėti kitų raitelių judėjimo kryptis, kelią.

2. Manieže (aikštėje), pradedant nuo sienelės, yra skiriami tam tikri judėjimo takai (60 cm pločio).

Svarbu įsidėmėti:

Pirmasis takas skirtas raiteliams, judantiems greičiausiai aliūrais. Jei sportininkas nori žingsniuoti, kai pirmuoju taku joja raiteliai greitesniais aliūrais, jis turi joti antruoju taku. Jei pirmuoju taku dirba raiteliai zovada, antruoju riščia, tai žingsniuojama trečiuoju taku, arčiau maniežo vidurio. Antrajame ir trečiajame take sustoti galima tik labai trumpam.

Pirmame take sustoti draudžiama. Jei reikia sustoti ilgam (pvz., pasitvarkyti balną, inventorių), tai reikia stengtis sustoti viduryje maniežo, bet reikia žiūrėti, kad liktų laisva vidurio linija, diagonalė ir krypties keitimo linija.

Kai manieže ar aikštelėje jodinėja daugiau raitelių:

3. Jei du raiteliai joja vienodu aliūru vienas prieš kitą tuo pačiu jojimo taku, tai jiems susitikus,    judantis į dešinę turi pirmenybę (pirmenybė iš dešinės). Jei vienas iš susitinkančių raitelių joja lėtesniu aliūru nei kitas, jis turi laiku atlaisvinti taką.

4. Jei du raiteliai joja vienodu aliūru vienas paskui kitą ir paskui jojantis nori aplenkti jojantį priešakyje šiek tiek padidinęs tempą (bet ne pereidamas į kitą greitesnį aliūrą), tai po aplenkimo jis neturėtų perkirsti kelio ir trukdyti pralenktajam (ypač prieš kampus).

5. Jei raitelis, jojantis greitesniu aliūru, mato prieš save take jojantį lėtesniu aliūru, kuris dar nedavė jam kelio, greičiau jojantis raitelis turi teisę sušukti: “Kelią!”

6. Raitelis manieže (aikštėje) turi būti mandagus ir labai dėmesingas, turi atidžiai sekti visus raitelius ir jų judėjimo kryptį tiek prieš jį, tiek ir už jo nugaros.

7. Jei raitelis nori sustoti, jis turi paprašyti trenerio leidimo. To reikalaujama ne tik dėl mandagumo, bet ir dėl treniruotės tvarkos.

8. Jojimo pamokos metu kalbėti be leidimo turi teisę tik treneris. Jei sportininkas ko nors nesuprato, jis gali pamokos metu paklausti trenerio.

9. Trenerio nurodymai treniruotės metu neaptariami.

10. Raitelis turi ir gali kalbėtis su savo žirgu, kuris dėl ypač geros klausos girdi visai tyliai tariamus žodžius. Draudžiama čeksėti liežuviu, tai trukdo kitiems.

11. Jojant manieže (aikštėje), būtina laikytis intervalo ir distancijos.

Intervalas tai atstumas tarp greta vienas kito jojančių raitelių, matuojamas nuo vieno kilpos iki greta jojančio kilpos.

Distancija – atstumas nuo priekyje jojančio žirgo uodegos iki paskui jį jojančio žirgo galvos. Jis matuojamas žingsniais (apie 1m) ir žirgo ilgiu (3 žingsniai). Jei nenustatyta jokia distancija, laikomasi 6 žingsnių distancijos. Raitelis tarp savo žirgo ausų turi matyti priekyje jojančio žirgo užpakalines kanopas.

 

 

Pridėti komentarą

Kontaktai
Būdos kaimas, Trakų r. sav.
+370 679 39 395
info@laimoszirgai.lt