Elgesio arklidėje instrukcijos Next item Elgesio su žirgais...

Elgesio arklidėje instrukcijos

5 labai svarbios taisyklės

DRAUDŽIAMA įeiti į arklides be trenerio, instruktoriaus ar arklidės darbuotojo dalyvavimo arba leidimo.

DRAUDŽIAMA atidarinėti gardus, užeidinėti į juos.

DRAUDŽIAMA be trenerio, instruktoriaus ar arklidės darbuotojo leidimo glostyti žirgus, nes ne visi žirgai mėgsta bendrauti.

DRAUDŽIAMA arklidėse, jų teritorijoje, jojimo aikštelėje bei šalia žirgo bėgioti, mojuoti rankomis ir triukšmauti.

DRAUDŽIAMA prie žirgo eiti iš priekio ar iš užpakalio, nes jis gali įspirti, įkąsti. Reikia eiti įstrižai, šonu iš priekio. Visada atkreipti jo dėmesį pašaukiant vardu ar pakalbinus.

Svarbu įsidėmėti

 • Pašaliniams žmonėms įėjimas į arklidę griežtai draudžiamas.
 • Arklidėje paskiriamas atsakingas už tvarką joje asmuo, kuriuo nurodymų turi klausyti visi, esantys arklidėje.
 • Pasinaudojus arklidės inventoriumi (šakėmis, grėbliais, kibirais, kastuvais, šluotomis ), jį visada reikia sudėti į tam skirtą vietą.
 • Kibirų su vandeniu negalima palikti stovėti nei arklidėje, nei žirgo garde, kadangi vandenyje ištirpsta ore esantis amoniakas, o tai kenkia žirgo kvėpavimo organams.
 • Arklidėje turi kaboti dienotvarkė, žirgų šėrimo, girdymo grafikas, į kuriuos turi atsižvelgti tiek sportininkas, tiek kiti arklidės darbuotojai, ir jų laikytis.
 • Arklidėje žirgai ilsisi, todėl čia turi būti tylu. Reikia vengti betikslio ir nebūtino buvimo patalpoje. Visus darbus čia reikia atlikti tyliai, ramiai, laikantis saugumo taisyklių.
 • Tvarkant gardą, žirgą būtina pririšti. Treneris turi sekti sportininkų veiksmus arklidėje, nes darbas čia yra vienas iš sudėtinių treniruotės dalių.
 • Prieš užsiėmimą kiekvienas sportininkas, mėgėjas turi įdėmiai apžiūrėti žirgą. Apie visus įtarimus, pamatytus įbrėžimus, šlubavimą, žaizdas, turi pranešti treneriui. Tada neliks nepastebėta net mažiausia trauma.

Pasiruošimas treniruotei:

Prieš treniruotę treneris paskirsto sportininkams darbus arklidėje ir kiekvienam duoda konkrečius nurodymus. Tai padidina darbo aktyvumą ir jo auklėjamąjį vaidmenį, padeda taupyti laiką. Prieš kiekvieną treniruotę sportininkas:

 1. Pasigirdo žirgus.
 2. Sutvarko gardus (pakrečia, išveža mėšlą).
 3. Išsivalo žirgus (sutvarko jiems karčius, uodegas, kanopas).
 4. Susitvarko jojimo inventorių.
 5. Balnoja.
 6. Išsiveda žirgus ir pasišluoja taką (jei žirgas nusituštino ar primynė).

Papildoma informacija

Po jojimo žirgai nubalnojami, nukamanojami, išvalomos kanopos, atvėsę pagirdomi, išvalomas inventorius, iššluojamas takas.

Kartą per mėnesį vykdomas žirgų išvedimas ir inventoriaus peržiūra.

Arklidėje draudžiama rūkyti.

Išgėrusiems asmenims griežtai draudžiama lankytis arklidėje ar jodinėti.

Pridėti komentarą

Kontaktai
Būdos kaimas, Trakų r. sav.
+370 679 39 395
info@laimoszirgai.lt