Mūsų MISIJA

  1. Gaivinti istorinę-genetinę pagarbos ir meilės žirgui atmintį, siekiant darnesnio  ir naujo, žmogiškojo vystymosi su žirgu, santykio.
  2. Dieviškumas – mūsų vidinė būsena nulemianti veiksmus.Ir kaip ne keista – būtent per žirgus žmonės greičiau randa kelią pas Dievą ir į savo Dieviškumą. Mes esame tam – kad tai vyktų.
  3. Asmenybės ugdymas per žirgą. Kurti harmoniją aplinkoje, santykyje su žirgais, žmonėmis, šeima. Rasti visame balansą. Žirgai skatina mus tapti geriausiais įmanomais savimi.
  4. Būti ne kelrode žvaigžde rodančia kelią, o žvaigžde perduodančia šviesą: taip uždegant tūkstančius naujų žvaigždžių.
  5. Prisidėti prie rečiausių pasaulyje žirgų ir kt. gyvūnų veislių išsaugojimo ir atskleidimo.

Mūsų VIZIJA

  1. Kiekvienoje lietuviškoje sodyboje – bent keletas lietuviškų veislių žirgų.
  2. Draustinis su genofondine žemaitukų banda, į kurios gyvenimą nesikišama.
  3. Asmenybės ugdymas per žirgą mokyklose, terapija –  ligoninėse, kalėjimuose, senelių namuose, hospisuose.
  4. Jojimo mokyklos Lietuvoje įkūrimas